Hvad er mindfulness?

Hvad er mindfulness? Som et led i en forbedret livskvalitet med indre ro og balance er det væsentligt at være åben, opmærksom og til stede i nuet.

Mindfulness er en opmærksomheds træning, der styrker denne form for bevidsthed. Opmærksomheden på de fysiske fornemmelser og evnen til at være til stede fra øjeblik til øjeblik styrkes gennem yogaøvelser, meditation og kognitive strategier.

I mindfulness træner man evnen til at være ikke-dømmende overfor sig selv samt tilstede i nuet. Tanker om fremtiden og fortiden registreres og ”passerer forbi” i bevidstheden. Nærvær og dét at give slip på kontrol trænes. Herved lindres stress, angst, tristhed og/eller anspændthed.

Hvad er Mindfulness effektiv imod?

Undersøgelser viser, at Mindfulness har en forebyggende og endda helbredende effekt over for fx stress, depression, kroniske smerter og angst.

Ved at lære at være tilstede i nuet og træne opmærksomhed, kan ruminering (grublerier), tilbagevendende stress og depression effektivt afhjælpes og forebygges.

Koncentrationsevnen trænes og styrkes.

Søvnen forbedres.

Mindfulness har i flere videnskabelige forsøg vist sig særdeles effektiv til forebyggelse af svær depression og tristhed.

 

http://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-meditation-kan-hjaelpe-mod-stress-og-fobier

Comments are closed.